Stahlwerke Bochum GmbH

Castroper Straße 228, 44791 Bochum